Voor sporters

Wanneer je gemotiveerd bent om optimaal te presteren tijdens een wedstrijd, maar het idee hebt dat ‘het er niet uit komt’, dan is mentale training iets voor jou! Tijdens individuele coaching sessies werken we samen aan het ontwikkelen van jouw mentale vaardigheden. Winnen doe je namelijk met je hoofd! Allereerst wordt er tijdens de intake besproken waar jij tegenaan loopt en stellen we doelen op voor het mentale trainingstraject. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag en krijg je belangrijke handvaten die jou verder helpen om grip te krijgen op je sportprestatie. Zo leer je bijvoorbeeld manieren om beter om te gaan met (wedstrijd)spanning, hoe je jouw concentratie kan verbeteren en leer je hoe jij jouw zelfvertrouwen een boost kan geven. Dit alles om de beste prestatie te kunnen leveren op de momenten die voor jou belangrijk zijn, zodat jij nog meer kan genieten van de sport!

Samen met jou kijk ik hoe het mentale trainingstraject eruit kan komen te zien en doe ik mijn best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw behoeften.

Voor teams

Een team bestaat uit een groep individuen met ieder zijn eigen individuele kwaliteiten. Betekent dit dat wanneer we de beste individuen bij elkaar zetten, we automatisch het beste team hebben? Waarschijnlijk niet. Dit komt omdat succes in teamsport vaak niet mogelijk is op basis van enkel individuele kwaliteit. Factoren die een grote rol spelen in het goed presteren van een team zijn communicatie, groepsrollen, teamzelfvertrouwen en groepssfeer. Mentale training speelt in op bovenstaande factoren door het team vaardigheden en inzichten bij te brengen waardoor de groepsdynamiek verbetert. Hierdoor zal het team beter op elkaar ingespeeld raken op zowel fysiek als mentaal vlak en zal dit de teamprestatie naar een hoger niveau tillen.

“Wat heb je nou liever? Eén goed 11-tal of 11 goede 1-tallen?” – Johan Cruijff

Voor coaches

De coach is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van sporters. Als coach heb je een grote invloed op de sporters die je begeleidt en daarmee heb jij een unieke rol in de weg naar het optimale niveau van presteren. Net zoals bij sporters een mentale factor een goede prestatie kan belemmeren, kan dit ook het geval zijn bij coaches. Coaches worden geacht constant op hun maximale capaciteit te functioneren, om te gaan met de druk en spanningen in het team, individuele spelers alswel de omgeving en tenslotte ook hun eigen visie werkelijkheid te maken. Mentale training kan een grote bijdrage leveren in al deze aspecten. Het helpt een coach om zich te ontwikkelen en beter te presteren, maar ook sportpsychologische principes te gebruiken tijdens het begeleiden van hun sporters. Misschien wil je leren hoe jouw wedstrijdspanning niet overslaat op je sporters, welke groepsprocessen er plaatsvinden in het team of wil je meer inzicht krijgen in het effect van jouw eigen coachingsstijl. Wat je vraag ook is, ik help je graag met het vinden van het juiste antwoord!

Workshops

Waar ik tijdens individuele sessies met sporters vaak veel luister, focus ik mij tijdens workshops op iets dat ik ook erg graag doe: praten!

Vaak worden de begrippen van presentaties en workshops door elkaar gebruikt. Dit is ten onrechte, aangezien er wel degelijk een groot verschil zit tussen beide. Daar waar een presentatie zich meer richt op het zenden van informatie, wordt er in een workshop niet alleen aandacht besteed aan de theorie maar ook hoe deze is toe te passen in de praktijk. Door interactie met de deelnemers van de workshop en door actieve werkvormen zorg ik ervoor dat zij gemotiveerd worden om de opgedane kennis  ook daadwerkelijk te gebruiken in de praktijk.

Onderwerpen waarover ik vaak workshops geef, bestaan uit specifieke sportpsychologische thema’s (zoals: spanningsregulatie, aandacht voor focus en doelen stellen). Daarnaast verzorg ik ook workshops over manieren om tot een veiliger prestatieklimaat te komen.